IMPAQT Projesi

Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı İçin Akıllı Yönetim Sistemi

HAKKIMIZDA

IMPAQT’ın amacı sürdürülebilir Entegre Multitrofik Kültür Balıkçılığı üretimi için çok amaçlı, çok algılayıcılı ve çok fonksiyonlu bir yönetim platformunu üretim alanında geliştirmek ve kullanılır hale getirmektir.

En büyük amacımız ise Avrupa Endüstrisinde bir paradigma değişikliği yaratarak, Avrupa Endüstrisi için IMTA’nın hem daha doğa dostu hem de daha verimli/yüksek kazançlı bir yaklaşım olduğunun kabul edilmesidir.

Bizler gelişmiş bir IMTA modeli ve Entegre Yönetim sistemi tasarlamak ve uygulamak için çalışıyoruz

AMACIMIZ

IMTA üretiminde kullanılacak izleme ve yönetim sistemleri için yeni/gelişime elverişli ve uygun maliyetli teknolojileri tasarlamak ve uygulamak

Ekosistem servisleri ve döngüsel ekonomi ilkeleri baz alınarak bütünsel bir bakış açısıyla bir ideal sürdürülebilir IMTA gelişimini göstererek tanıtmak

IMPAQT sistemlerinin ve IMTA modelini üretim alanında ve işlenmiş balık/su ürünlerinin ise laboratuvarda geçerliliklerini onaylanması sağlamak

IMPAQT faaliyetleri ile elde edilen bilgilerin AB kültür balıkçılığı paydaşlarına etkin bir şekilde aktarılmasını öne çıkararak teşvik etmek

21
Ortak
12
Ülke
36
Aylık süre
6
Pilot işletme

KONSORSİYUM

Mayıs 2018’den Nisan 2021’e kadar, farklı ülkelerden, farklı özgeçmişlere sahip 21 ortaktan oluşan bir konsorsiyum, AB kültür balıkçılığının ekolojik olarak güçlendirimesini öne çıkararak teşvik etmek için çalışacaktır.

Tanım: Deniz Enstitüsü, deniz ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını üstlenmek, koordine etmek, yardımcı olmak, tanıtımını yapmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etme, istihdam yaratma ve deniz çevresini koruma ile ilgili hizmetleri sağlamakla görevli yasal bir devlet kurumudur.

Temel görevler: Deniz Enstitüsü, genel proje yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur. Enstitü, IMTA su ürünleri yetiştiriciliği için ideal bir konum ve altyapıya sahiptir. B nedenle ve geniş tecrübesinden dolayı, bir IMTA modelinin çerçevesinin belirlenmesi, tasarımının oluşturulması ve Impaqt pilot sistemlerinde uygulanması ve onaylanması aşamalarına doğrudan dahil olabilecektir.

İlgili kişi:

İsim: Frank Kane

Görevi: Team Lead

İletişim bilgileri:
frank.kane@marine.ie
+353 91 387 200

Tanım: WINGS, gelişmiş kablosuz, bulut / IoT, büyük veri ve güvenlik teknolojileri aracılığıyla çeşitli dikey sektörler (yani su, enerji, akıllı şehirler, gıda güvenliği, sağlık, ulaşım, finans) için yazılım geliştirmeye odaklı dinamik bir KOBİ’dir.

Temel görevler: WINGS Impaqt’ın Teknik Yöneticisidir. WINGS’in Impaqt’taki ana faaliyeti IMTA bağlamındaki yeni operasyonel işlevleri şu konularda desteklemektir: a) veri ve tahmine dayalı analiz, b) İdeal karar belirleme ve üretim sistemlerini optimizasyonun gerçekleştirilmesi yanında erken uyarı sinyallerini çalıştırmak. WINGS aynı zamanda entegrasyon, pilot uygulama ve laboratuar/yerinde doğrulama faaliyetlerine de öncülük etmektedir.

İlgili kişi:

İsim: Panagiotis Vlacheas

Görevi: Kıdemli Çözüm Mimarı

İletişim bilgileri:

panvlah@wings-ict-solutions.eu

Tanım: INTRASOFT International, pek çok uluslararası ve ulusal kamu ve özel kuruluşa en yüksek kalitede yenilikçi ve katma değerli çözümler sunan, güçlü uluslararası bilinirliği ve uzmanlığı olan lider bir Avrupa BT Çözümleri ve Hizmetleri Grubu’dur.

Şirket, 20’den fazla farklı milleti temsil eden, 18’den fazla dilde yetkinliği olan ve sayıları 1.700’ü aşan üstün yetenekli profesyonelleri istihdam etmektedir. INTRASOFT International, 13 ülkede operasyonel şubeleri, yan kuruluşları ve ofisleri ile faaliyet göstermektedir.

Dünya genelinde 70’den fazla ülkede 500’den fazla kuruluş (Avrupa Birliği Kurumları ve Ajansları, Ulusal Hükümet Örgütleri, Kamu Ajansları, Finansal Kuruluşlar, Telekomünikasyon Kuruluşları ve Özel İşletmeler) işleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için şirketimizin sağladığı hizmet ve çözümlerden faydalanmayı seçmiştir.

Temel görevler: Intrasoft genel olarak IMTA için Entegre Yönetim Sisteminin tasarımından ve geliştirilmesinden, bununla birlikte Yaygınlaştırma Planını geliştirerek yayma faaliyetlerinden sorumludur ve projedeki diğer kısımlara da küçük katkılarda bulunacaktır.

İlgili kişi:

İsim: Ioanna Drigkopoulou

Görevi: R&I Proje Yöneticisi

İletişim bilgileri:

ioanna.drigkopoulou@intrasoft-intl.com

Tanım: North Sea Farm (NSF) bilgi alışverişi, tanıtım ve iletişim hizmetleri aracılığıyla Hollanda’da sürdürülebilir deniz yosunu sektörünün gelişmesini, ivme kazanmasını ve teşvik edilmesini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Ana enstrümanlarımız Deniz Yosunu Platformu (tedarik zincirinde aktif 80 üye) ve açık deniz deneme tesisi North Sea İnovasyon Laboratuvarıdır.

Temel görevler: NSF, uzun yıllar süren açık deniz deneyleri ve açık deniz yosunu ekimi üzerine yapılan denemelere dayanarak IMTA modeli için ihtiyaç duyulabilecek kullanım durumları ve tasarım için gerekli desteği sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra, NSF denizaşırı deneme tesislerinde deniz yosunu, midye ve ekosistem hizmetlerini içeren IMTA pilot testlerinden birini koordine edecektir.

İlgili kişi:

İsim: Eef Brouwers

Görevi: Operasyon Yöneticisi

İletişim bilgileri:

eefbrouwers@noordzeeboerderij.nl
+31 624 565 546

Tanım: Netas Telekomünikasyon A.Ş. 1967 yılından bu yana çok çeşitli yenilikçi E2E katma değerli teknolojiler sunmaktadır ve konusunda önemli bir yetkinlik, kapsamlı bilgi birikimi ve büyük bir deneyim kazanmıştır. NETAS, Networld2020 ETP yönetim kurulu üyesi olup, sistem testi & entegrasyonu, yazılım geliştirme ve proje yönetimi konularında geniş bir deneyime sahiptir.

Temel görevler: NETAS, IMTA modelinin çerçeve ve mimari tasarımı, gelişmiş entegre otonom izleme ve gelişmiş entegre akuakültür yönetim sistemleri ile IMTA denemelerinin maliyet etkinliği analizleri ve genel entegrasyonu ve onaylanması ile ilgili yazılım geliştirme faaliyetlerini yürütecek kaynaklara sahiptir.

İlgili kişi:

İsim: Dr. Güven Yücetürk

Görevi: Teknoloji Araştırma Mühendisi

İletişim bilgileri:

guveny@netas.com.tr
+90 216 522 2824
https://www.linkedin.com/in/guvenim/

Tanım: Hayvan besleme, bitki besleme, hayvancılık ve balık yetiştiriciliği alanlarında faaliyet gösteren Çamlı Yem Besicilik 1983 yılında Yaşar Topluluğu tarafından kurulmuştur. Balık yetiştiriciliği birimi deniz levreği, çipura, eşkina üretmektedir ve IMTA sistem yaklaşımı ile su ürünleri yetiştiriciliğinde çevresel yükü azaltmaya yönelik Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen bir araştırma projesini tamamlamıştır.

Temel görevler: Camli, WP1 iş paketi lideridir ve ihtiyaçların, değerlendirme için ölçüm kriterlerinin ve teknoloji geliştirmede gerekli önceliklerin belirlenmesi de dahil olmak üzere IMTA deneme alanlarını tanımlayacak görevlerin yürütücülüğünü üstlenecektir. Camli, endüstriyel ve yasal açıdan balık ve deniz ürünleri kalitesinin belirlenmesi ve gelişmiş entegre otonom izleme sistemi ile entegre yönetim sistemi tasarımı geliştirmede görev alacaktır.

İlgili kişi:

İsim: Şeyma Tarkan

Görevi: Proje Yöneticisi (Şirketin finansal ve teknik temsilcisi)

İletişim bilgileri:

seyma.tarkan@camli.com.tr
+90 532 320 21 18 / +90 232 726 02 65

Tanım: EGM, gelişen teknolojilerde pazar güveni oluşturmak için ikili teklif sunan Fransız bir KOBİ’dir. EGM öncelikli olarak, doğrulama, çalışma eşgüdümü ve sertifikasyon programlarında uzmanlaşmıştır. Bunlarla birlikte, EGM yaklaşık 10 yıllık IoT araştırma ve standardizasyon deneyimiyle, sensörlerden veri analizine kadar IoT pazarı için en son teknolojilerle bilim ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır.

Temel görevler: IoT mimarisi ve semantik modelleme görevlerinde uzmanlığını kullanmanın yanı sıra, EGM veri toplama katmanı tanımı ve geliştirilmesini, farklı özellikleri olan su kalitesi sensörlerinden veri toplanmasını, veri dönüşümünü ve veri çekirdeğine yüklemeyi sağlar. Bunlara ek olarak, EGM sistem analitik fonksiyonlarının korelasyon analizine dayanarak tahmine dayalı algoritmalar geliştirir.

İlgili kişi:

İsim: Phillip COUSIN

Görevi: Başkan

İletişim bilgileri:

Philippe.cousin@eglobalmark.com
+33680479513

Tanım: ARGANS, Plymouth, Sophia-Antipolis ve Brest’te ofisleri bulunan ve Londra ve Southampton’da personeli bulunan İngiltere’de kayıtlı bir şirkettir. Şirket uydu tabanlı Yeryüzü Gözlemi, uzaktan algılama uygulamaları ve hizmetleri ile deniz, atmosfer ve karasal ortamları haritalamak ve izlemek için kullanılan coğrafi bilgi sistemlerinde uzmanlaşmıştır. ARGANS, uzaktan algılama bilimindeki güçlü bilimsel uzmanlığının yanı sıra temel segment algoritmalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi, veri kalitesi değerlendirmesi ve doğrulaması veya uzay ajansları adına yapılan işlemlerin de dahil olduğu uydu görevi çözümlerini çeşitli hizmetler aracılığı ile sunar.

Temel görevler: ARGANS, projenin Crowd Sourcing  (veri kümesi ve akıllı telefon uygulamaları) ile balık davranışlarını izleme ve erken uyarı alarm sisteminin üretiminden sorumlu olacaktır.

ARGANS ayrıca IMTA’nın çevresel etkisinin izlenmesi için yeryüzü gözlem veri seti uygulamasına ve balıkların davranışları ile yaşam/büyüme koşullarının sensör verileri ve uydu verileri arasındaki korelasyonuna katkı koyacaktır.

İlgili kişi:

İsim: Philippe Bryère

Görevi: Proje Yöneticisi

İletişim bilgileri:

pbryere@argans.eu
+33 229058335

Tanım: UNPARALLEL dijital teknolojiler (donanım cihazları, yazılım/web çözümleri, mobil uygulamalar) geliştiren ve araştırma üzerine güçlü temele sahip danışmanlık hizmetleri sunan teknolojik bir KOBİ’dir. Ana pazar alanları: IoT, Endüstriyel IoT, Akıllı Şehirler, Akıllı Su Yönetimi, Akıllı Fabrikalar/Üretim, Tüketici Ürünleri ve Mobil Uygulamaları’ dır.

Temel görevler: Sensörler için elektriksel karakterizasyon çerçevesinin geliştirilmesinde yürütücü ve güç kaynağı/enerji toplama sisteminin geliştirilmesi ile iletişim teknolojileri ve sensörlerin entegrasyonuna katkıda bulunma konularında katılımcı pozisyonundadır. Proje süresince elde edilen bilgiyi/ön planı korumak için strateji ve önlemlerin oluşturulmasında liderlik yapacaktır.

İlgili kişi:

İsim: Bruno Almeida

Görevi: Proje Yöneticisi

İletişim bilgileri:

info@unparallel.pt
+351-210438641
https://www.linkedin.com/company/unparallel-innovation-lda/

Tanım: Deltares, delta bölgelerine özgü uygulamalı jeofiziksel, ekolojik ve politikalarla ile ilgili araştırma ve geliştirme konusunda öncü uluslararası bir araştırma enstitüsüdür. Deltares, hidrodinamik, hidro-ekolojik modelleme, su kalitesi, mikrobiyoloji ve akvatik eko(toksiko)loji konuları da dahil fiziksel durumdan ekosistem işleyişine kadar tüm etki zinciri hakkında uzman bilgisine sahiptir.

Temel görevler: Deltares, çevrenin fiziksel özelliklerini göz önüne alarak ekosistem içindeki akuakültür bileşenlerinin optimal yapılandırmasını değerlendirmek için ekosistem ölçekli modellerin geliştirilmesinden sorumlu olacaktır. Bunun ötesinde, Deltares IMTA konseptinin ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesinden de sorumludur.

İlgili kişi:

İsim: Luca van Duren

Görevi: Proje Yöneticisi

İletişim bilgileri:

luca.vanduren@deltares.nl
+31 620203243
https://www.linkedin.com/in/luca-van-duren-a6b75513/

Tanım: Açık Üniversite (OU), yılda 250.000 öğrencinin derslerine katıldığı İngiltere’nin en büyük üniversitesidir. OU, çok çeşitli Açık Öğretim Kaynakları (OER’ler) ve bu kaynaklardan OpenLearn gibi projelerle işbirliği içinde çevrimiçi çalışma imkanı sunar. Bu üniversitenin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanındaki akademisyenleri bir araya getiren STEM eğitimine (eSTEeM) özel bir merkezi bulunmaktadır.

Temel görevler: OU, Semantik Akuakültür Verilerinin Eşgüdümle Kullanılabilirliği ve Uyumlaştırma görevine liderlik edecektir. Üniversite, IMTA modelinin çerçevesi ve mimari tasarımında görev alacak, ayrıca IMTA üretimi için entegre Impaqt platformuna katılarak, gelişmiş entegre akuakültür yönetim sistemi ve entegrasyonuna, pilot uygulama ve laboratuar/yerinde onaylamaya katkıda bulunacaktır.

Tanım: SAMS, Birleşik Krallık’a kayıtlı bir yardım kuruluşudur ve garanti ile sınırlı, Birleşik Krallık’a kayıtlı iki yan kuruluşa sahiptir. Organizasyon, mikrobiyal ve moleküler biyoloji, ekoloji, biyojeokimya ve fizik alanlarında yaptığı aktif araştırmalarla deniz bilimlerinde uluslararası bir üne sahiptir. SAMS bu alanda çok sayıda proje ve yayına sahiptir. SAMS, İngiltere’deki makroalg kültürüne son 13 yıldır yakın zamanda yapılmış veya devam etmekte olan AB projeleriyle öncülük etmiştir.

Temel görevler: Asıl görev makroalgin sürdürülebilir şekilde yetiştirilebilmesidir. Şu anda hem tanklarda hem de İskoçya’daki merkezlerine yakın 2 kıyısal alanda bazı makroalg çeşitlerinin kültürünü yapmaktadırlar. Bu alanlarda, proje süresince hem pelajik hem de bentik ortamlar izlenerek IMPAQT projesi çerçevesinde geliştirilen sensörleri ve teknolojiyi kurarak yerleştirmek için gerekli çevresel göstergelerle ilgili verileri elde edilecektir.

İlgili kişi:

İsim: Dr Michele Stanley

Görevi: Bilim, İşletme ve İnovasyon Direktör Yardımcısı

İletişim bilgileri:

+44 (0) 1631 559 295
https://www.linkedin.com/in/michele-stanley-5900704/

Tanım: Cork Yüksekokulu’nda bulunan Tyndall Ulusal Enstitüsü, entegre BIT donanım ve sistemlerinde Avrupa’nın önde gelen araştırma merkezlerinden biridir ve İrlanda’da türünün en büyük tesisidir. Elektronik ve fotonik – malzemeler, cihazlar ve sistemler – konusunda uzmanlaşmışlardır. Tyndall hedef kitlesindeki endüstriler için elektronik, tıbbi cihazlar, tarımsal gıda, enerji ve iletişim alanlarında fırsatlar yaratma ve prototip yeni ürünler üretme kapasitesine sahiptir.

Temel görevler: IMPAQT kapsamında Tyndall, deniz ortamına yönelik gömülü sistemlerin ve yenilikçi algılama platformlarının geliştirilmesine öncülük edecektir. Tyndall, Otonom veri toplama ve iletişim sisteminin (IADAS) nihai sorumlusudur. Özellikle, balık davranışlarını izlemek için gerekli portatif biyosensörleri tasarlayacak ve geliştireceklerdir.

Tanım: Polonya Bilimler Akademisi Deniz Bilimleri Enstitüsü (IOPAN), Baltık ve Avrupa Arktik Denizleri dahil olmak üzere, deniz sahanlığı ve kıyısal alanlarda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Enstitü’nün faaliyeti temel teorik ve deneysel deniz araştırmaları üzerine yoğunlaşmıştır. IOPAN, Yerbilimde okyanus optiği ve okyanus rengi uzaktan algılama konularında liderlerden biri olarak uluslararası bilinirliğe sahiptir.

Temel görevler: IOPAN, otonom veri toplama ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesinde görev alacaktır. Seçilen parametrelerin bölgesel olarak haritalandırılması için yerel uzaktan algılama algoritmalarının ve uydu görüntülerinin geliştirilmesini sağlayacakları gibi, son aşamada önerilecek algoritmaları ve uzaktan algılama verilerini, Impaqt sistemleri ve modellerini doğrulamak için deneme alanlarının dağılımında ve ilgili saha denemelerinin tanıtımında katkıda bulunacaktır.

İlgili kişi:

İsim: Miroslaw Darecki

Görevi: Deniz Fiziği Bölüm Başkanı

İletişim bilgileri:

darecki@iopan.pl
+48 58 7311813

Tanım: LEITAT, üretim teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir Teknoloji Merkezidir. LEITAT, çeşitli sanayi sektörlerine teknoloji transferi konusundaki derin bilgi ve deneyimiyle malzeme bilimleri, çevre, yüzey işlemleri, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında Ar-Ge faaliyetleri geliştirmektedir.

Temel görevler: LEITAT, IADAS sisteminin tasarlanması ve uygulanmasından sorumludur. İşin gelişim aşamasında kontrol sisteminin tasarımı ve uygulanmasında, iletişim arayüzlerinde ve sistem entegrasyonunda işbirliği yapacaktır. Dahası, LEITAT, Impaqt sisteminin sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunduğunu ve Avrupa’nın dairesel ekonomiye geçişi ile aynı bağlamda olduğunu göstermek için Sürdürülebilirlik değerlendirmesine öncülük edecektir.

İlgili kişi:

İsim: Raquel de Sousa

Görevi: Proje Müdürü

İletişim bilgileri:

rdesousa@leitat.org
+34 937882300

Tanım: Atina Ziraat Üniversitesi (AUA) 1920’den beri Yunan Tarım ve Ekonomisi ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaktadır. 1994 yılında kurulan AUA Mikrobiyoloji ve Gıda Biyoteknolojisi Laboratuvarı’nın (LMBF) ana araştırma faaliyetleri Gıdalarda Tahmini Modelleme/Risk Analizi, biyofilm kontrolü ve gıda sektöründe sensörlerin (yıkıcı olmayan yaklaşımlar) yanı sıra metabolominin kontrol ve kullanımına katkı konularına odaklanmıştır.

Temel görevler: AUA-EMBT, IMTA sistemi için özelleştirilecek ilgili cihazların ve metodların tasarlanmasına katkıda bulunacaktır. AUA-EBMT, balık kalitesi ve güvenlik sınıflandırmasının değerlendirilmesi için veri madenciliği süreci ile paralel olarak sensör (invaziv olmayan ve tahribatsız) teknikleri ve analitik yöntemlere odaklı görevde yürütücü olacaktır. AUA akuakültürde kullanılan materyallerin yüzeylerinde oluşan biyofilmin kontrolüne yönelik görevin de yürütücüsüdür.

İlgili kişi:

İsim: George Nychas

Görevi: Profesör

İletişim bilgileri:

gjn@aua.gr
+30-210-5294693
https://www.linkedin.com/in/george-nychas-6593556/

Tanım: Harokopio Üniversitesi 1990 yılında kurulan bir kamu yüksek öğretim kurumudur. Üniversite, bilimsel araştırmalarında yüksek uluslararası standartlar elde etmeyi amaçlamaktadır. HUA, akademik öğreti, uygulamalı bilimler ve modern teknolojiden yararlanılabilmesi için teorik öğretiyi laboratuar araştırmaları ile destekler. Temel amacı, bilimsel bilgiyi teşvik etmek ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminine katkıda bulunmaktır.

Temel görevler: HUA, akuakültür endüstrisine sunulan IMPAQT sisteminin sosyo-ekonomik değerlendirmesinden ve maliyet etkinliği analizinden sorumlu olacaktır. HUA, projeden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenecek önemli sosyo-ekonomik sorunları ölçecek ve pilot projeler arasında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara dayanarak her bir proje için maliyeti artıran ve faydaları azaltan kritik kısıtlamaları belirleyecektir.

İlgili kişi:

İsim: George Malindretos

Görevi: Doçent

İletişim bilgileri:

gmal@hua.gr
+30-2019549233
www.linkedin.com/in/gmalindretos

Tanım: 1982’de kurulan Roma Tor Vergata Üniversitesi Roma’daki en büyük ikinci devlet üniversitesidir. Elektronik Mühendisliği Bölümünün araştırma yaptığı alanlar şunlardır: yüksek frekans elektroniği, VLSI, optoelektronik ve güneş pilleri, yüksek güç elektroniği, sensörler ve mikrosistemler.

Temel görevler: UTOV’un yer alacaktır işlemler; kimyasal sensörlerin hazırlanması, sensör arayüz devrelerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi, sensör sinyallerinden özelliklerin belirlenmesi ve IMTA sistemi ile arayüz üzerinden bağlanması, laboratuar koşullarında ve pilot tesislerde tüm sensör sisteminin karakterizasyonu ve pilot tesislerde sensör sistemlerinin son montajı dır.

Tanım: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DEU), çok disiplinli bir araştırma kurumu olarak, öncelikle deniz ortamının dinamiklerini bir bütün olarak anlamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yürütmektedir ve özellikle canlı ve cansız deniz kaynakları ile ilgili sadece temel bilimsel bulguları değil, aynı zamanda bu kaynakların yönetimine yönelik bilgileri de üretmeyi amaçlamaktadır. DEU, deniz ortamında yapılan çalışmalardaki bilimsel çabaları da kapsayan denizel kaynakların kullanımında sürdürülebilirliğin ana prensip olduğunu düşünmektedir. Bilimsel faaliyetlerimiz sadece saha ve deneysel araştırmalarla sınırlı olmayıp aynı zamanda enstitümüzün bünyesinde kıyı ve gemi inşaa mühendisliği çalışmalarını içeren mühendislik bölümü de DEU-IMST’nin bütünleyici bir parçasıdır.

Deniz bilimleri ve teknolojisi konuları farklı alanlarda uzmanlık gerektirdiğinden, DEU-IMST ayrıca doğa bilimleri, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve tıp bilimleri gibi çok çeşitli özgeçmişlere sahip üniversite mezunları için lisansüstü eğitim veren bir okuldur.

Temel Görevler: DEU, hem IMTA sistemi geliştirilirken kaşılaılacak operasyonel ve yönetsel konularla, hemde bunların çevresel etkileriyle ilgli konularla ilgili olarak  akvakültür ve deniz ekoloji üzerindeki ekpertizini sağlayacaktır. DEU, özellikle Türkiye’de kurulacak olna olmak üzere pilotlar için bir bilimsel danışman ve raportör olarakta hareket edecektir.

Tanım: Galiçya Girişim Üniversitesi Vakfı (FEUGA), üniversite, sanayi ve toplum arasında teknoloji transferini teşvik eden, 30 yılı aşkın deneyime sahip, kar amacı gütmeyen özel bir kurumdur. Vakıf NCP (CDTI) tarafından desteklenen, Ar-Ge hibeleriyle ilgili İspanya Özelleştirilmiş Danışma Hizmeti Ağı’na aittir ve İspanya hükümeti tarafından tanınan Üniversite Bilgi Transfer Ofisi olarak görev yapmaktadır.

Temel görevler: FEUGA, yaygınlaştırma, iletişim, kullanım ve eğitim faaliyetlerinden doğrudan sorumlu olacaktır. FEUGA proje ortaklarıyla, özellikle şirketlerle, işbirliği içinde sonuçların potansiyel kullanım modelini öngörerek projenin faydalanma stratejisini tasarlayacaktır. FEUGA gerekli kanalları ve materyalleri sağlayarak spesifik olarak iletişim görevlerini yerine getirecektir.

İlgili kişi:

İsim: Inés Arias Iglesias

Görevi: Proje Müdürü

İletişim bilgileri:

iarias@feuga.es
+34 669662915
  www.linkedin.com/in/ines-arias-iglesias

Tanım: Qingdao merkezinde bulunan Çin Su Ürünleri Bilimleri Akademisi (CAFS), Sarı Deniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (YSFRI) Tarım ve Kırsal Alanlar Bakanlığı’na (MARA) bağlı, Çin’deki en eski multidisipliner deniz ürünleri araştırma enstitüsüdür. YFRI’ın ilk başlangıç noktası Ocak 1947’de Şanghay’da kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Merkez Su Ürünleri Laboratuvarı’dır (Eylül 1949’da Qingdao’ya taşındı).

Yaklaşık 70 yıldır akademik mükemmellik arayışına kalıcı bir bağlılıkla YSFRI, 10 araştırma bölümü ve 3 deneysel üs geliştirdi, eyalet, il ve bakanlık düzeyinde 1.300’den fazla araştırma projesini tamamladı, 300’den fazla anahtar bilimsel keşif yaptı ve Ulusal Bilim ve Teknolojide İlerleme Ödülü de (2 birinci sınıf ödül ve 5 ikinci sınıf ödül) dahil olmak üzere Ulusal Buluş Ödülü (3 ikinci sınıf ödül) ve Ulusal Doğa Bilimleri Ödülü (1 üçüncü sınıf ödül) de dahil olmak üzere 200’den fazla farklı ödül (43 ulusal ödül ve 160’ın üzerinde bakanlık / il ödülü) kazandı.

Temel görevler: YSFRI, ticari IMTA için Çin’de bir pilot uygulama sağlamaktan ve aşağıdaki ana görevlere katkıda bulunmaktan sorumludur:

Üretimi arttırmak ve denizel çevre kirliliğini azaltmak için pilot uygulama koşullarına bakılarak seçim, boylama, mekansal konfigürasyon/ düzenleme ve çeşitli bileşenlerin veya türlerin yerleştirilmesi açısından entegre akuakültür üretimini tesis etmek ve optimize etme;

Hızlı ve doğru bir şekilde gıda kalitesi ve güvenlik değerlendirmesi taramalarının yapılmasına olanak sağlayacak veri analizi yöntemlerinin yanı sıra yeni operasyonel yetenekler için modelleme, veri ve tahmin analizlerini, optimum karar verme ve çalıştırma yeteneklerini de içeren IMTA için geliştirilecek entegre akuakültür yönetim sisteminin tasarımı ve geliştirilmesi;

IMTA üretimi için IMPAQT platformunu entegre etme;

IMTA tanıtımı için eğitim modülü ve tanıtım planı hazırlama ve konferanslar düzenleme.

İlgili kişi:

İsim: Jiang Zengjie

Görevi: Araştırma Profesörü

İletişim bilgileri:

jiangzj@ysfri.ac.cn
+86 13964283019