IMPAQT PROJECT

Slimme managment systemen voor Integrale Multi trophische Aquacultuur

Over ons

IMPAQT is gericht op de ontwikkeling en validering van een in-situ multifunctioneel beheerplatform voor duurzame geïntegreerde multi-trofische aquacultuur.

De ambitie op hoog niveau is om een paradigmaverschuiving in de Europese industrie te stimuleren en IMTA als een haalbare aanpak te erkennen, door de weg vrij te maken naar zowel een meer milieuvriendelijke als efficiëntere en meer rendabele Europese industrie.

We werken aan het ontwerpen en implementeren van een geavanceerd IMTA-model en een geïntegreerd managementsysteem.

ONZE DOELEN

Het ontwerpen en implementeren van nieuwe / opkomende efficiënte en kosteneffectieve technologieën in monitoring- en beheersystemen voor IMTA-productie

Een optimale duurzame IMTA-ontwikkeling in een holistische omgeving demonstreren op basis van ecosysteemdiensten en de beginselen van circulaire economie

Het in situ valideren van IMPAQT systemen en IMTA modellen en onderzoek doen naar vis en zeevruchten in het lab

Het bevorderen van een effectieve overdracht van door IMPAQT-activiteiten verkregen kennis aan belanghebbenden in de Europese aquacultuursector

21
Partners
12
Landen
36
Maanden
6
Pilots

CONSORTIUM

Van mei 2018 tot april 2021 zal een consortium bestaande uit 21 partners uit verschillende landen en achtergronden werken aan de bevordering van de eco-intensivering van de Europese aquacultuur.

Beschrijving: Het Marine Institute is een statutair overheidsagentschap dat is belast met het ondernemen, coördineren, promoten en ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op zee en het leveren van dergelijke diensten in verband met onderzoek en ontwikkeling op zee, die economische ontwikkeling, werkgelegenheid en bescherming van het mariene milieu zullen bevorderen.

Hoofdtaken: Het Marine Institute is verantwoordelijk voor het algemene projectmanagement en de coördinatie. Deze instelling heeft een ideale locatie en infrastructuur voor IMTA-aquacultuur en zal om die reden, en vanwege haar ruime ervaring, direct betrokken zijn bij de specificatie van het kader en ontwerp van de architectuur van een IMTA-model, evenals bij de implementatie en validatie van de Impaqt pilotsystemen.

Contactpersoon:

Naam: Frank Kane

Functie: Team Lead

Contactgegevens:
frank.kane@marine.ie
+353 91 387 200

Beschrijving: WINGS is een dynamisch mkb bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van software voor verschillende verticale sectoren (namelijk water, energie, slimme steden, voedselveiligheid, gezondheid, transport, financiën) via geavanceerde draadloze, cloud / IoT-, big data- en beveiligingstechnologieën .

Belangrijkste taken: WINGS is de technische manager van IMPAQT. Hoofdactiviteit van WINGS in het IMPAQT project is het ondersteunen van nieuwe operationele functionaliteiten in IMTA-context op basis van: a) data- en voorspellende analyses, b) optimale besluitvorming en aansturing voor het optimaliseren van productiesystemen, het triggeren van een waarschuwingssysteem. WINGS leidt ook de integratie, pilotsimplementatie en lab / in situ validatieactiviteiten.

Contactpersoon:

Naam: Panagiotis Vlacheas

Functie: Senior Solution Architect

Contactgegevens:

panvlah@wings-ict-solutions.eu

Omschrijving: INTRASOFT International is een toonaangevende Europese IT Solutions and Services Group met een sterke internationale aanwezigheid en expertise, en biedt innovatieve oplossingen met hoge kwaliteit en een hoge toegevoegde waarde aan, aan een breed scala van internationale en nationale publieke en private organisaties.

Het bedrijf heeft meer dan 1.700 hooggekwalificeerde professionals in dienst, die meer dan 20 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen en meer dan 18 talen beheersen. INTRASOFT International opereert via haar operationele filialen, dochterondernemingen en kantoren in 13 landen.

Meer dan 500 organisaties in meer dan 70 landen over de hele wereld (instellingen en agentschappen van de Europese Unie, nationale overheidsorganisaties, openbare instellingen, financiële instellingen, telecommunicatieorganisaties en particuliere ondernemingen) hebben gekozen voor de diensten en oplossingen van het bedrijf om aan hun zakelijke behoeften te voldoen.

Hoofdtaken: Intrasoft zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de ontwikkeling van het Integrated Management System voor IMTA, alsook voor het delen van informatie, door het ontwikkelen van disseminatieplan , tevens levert Intrasoft kleine bijdrages aan andere delen van het totale project.

Contactpersoon:

Naam: Ioanna Drigkopoulou

Functie: R&I Project Manager

Contactgegevens:

ioanna.drigkopoulou@intrasoft-intl.com

Omschrijving: Stichting Noordzeeboerderij is een non-profit organisatie die een duurzame zeewiersector in Nederland wil ontwikkelen, versnellen en promoten door middel van kennisuitwisseling, demonstraties en communicatiediensten. De belangrijkste instrumenten van Stichting Noordzeeboerderij  zijn het Zeewierplatform (80 leden actief in de hele waardeketen) en de offshore testfaciliteit North Sea Innovation Lab.

Hoofdtaken: NSF zal ondersteuning bieden bij het definiëren van praktische gebruiksgevallen en ontwerpvereisten voor het IMTA-model, gebaseerd op vele jaren van offshore-experimenten en testen met offshore-zeewierteelt. Daarnaast coördineert NSF een van de IMTA-pilottesten met zeewier, mosselen en ecosysteemdiensten op hun offshore testfaciliteit.

Contactpersoon:

Naam: Eef Brouwers

Functie: Operational Manager

Contactgegevens:
eefbrouwers@noordzeeboerderij.nl
+31 624 565 546

Beschrijving: Netas Telekomünikasyon A.Ş. biedt een breed scala aan innovatieve E2E-technologieën met toegevoegde waarde en heeft sinds 1967 een aanzienlijke competentie, uitgebreide kennis en sterke ervaring opgedaan. NETAS is lid geworden van de ETP-stuurkaart van Networld2020 en heeft uitgebreide expertise op het gebied van systeemtesten en -integratie, softwareontwikkeling en project beheer.

Belangrijkste taken: NETAS beschikt over de middelen om de software-ontwikkelingsactiviteiten uit te voeren die verband houden met het kader- en architectuurontwerp van het IMTA-model, geavanceerde geïntegreerde autonome monitoring en de verbeterde geïntegreerde aquacultuurbeheersystemen, en ook bij de algehele integratie en validatie van de IMTA-piloten zoals in de kosten-effectiviteitsanalyse.

Contactpersoon:

Naam: Dr. Guven Yucertuk

Functie: Technology Research Engineer

Contactgegevens::
guveny@netas.com.tr
+90 216 522 2824
https://www.linkedin.com/in/guvenim/

Beschrijving: Çamlı Yem Besicilik werd in 1983 opgericht door Yaşar Group, actief op het gebied van diervoeding, plantenvoeding, veeteelt en visteelt. De visteelt tak produceert zeebaars, zeebrasem, en ombervis. Camli heeft een project uitgevoerd dat wordt gesteund door de Wetenschappelijke en Technologische Onderzoeksraad van Turkije, wat onderzoek doet om de belasting van het milieu te verminderen met IMTA-systeembenadering in de aquacultuur.

Hoofdtaken: Camli is workpakket-leider van WP1 en zal de taken leiden die de IMTA-use-cases zullen definiëren, waaronder specificatie van eisen, meetcriteria voor evaluatie en prioritering voor de technologische ontwikkeling. Camli heeft een rol op de kwaliteit van vis en zeevruchten in industrieel, juridisch perspectief en in de ontwikkeling van geavanceerde geïntegreerde autonome monitoring systeem, geïntegreerd management systeemontwerp.

Contactpersoon:

Naam: Seyma Tarkan

Functie: Project Manager (Financieel en technisch  vertegenwoordiger van het bedrijf)

Contactgegevens:
seyma.tarkan@camli.com.tr
+90 532 320 21 18 / +90 232 726 02 65

Beschrijving: EGM is een Frans MKB bedrijf wat diensten levert om  marktvertrouwen te creëren in opkomende technologieën. Ten eerste is EGM gespecialiseerd in validatie-, interoperabiliteits- en certificeringsprogramma’s. Ten tweede biedt EGM ultramoderne wetenschappelijke en technische diensten voor de IoT-markt, van sensoren tot gegevensanalyses met ervaring van ongeveer 10 jaar betrokkenheid bij IoT-onderzoek en -standaardisatie.

Belangrijkste taken: Naast zijn expertise in IoT-architectuur en semantische modelleringstaken, drijft EGM de definitie en ontwikkeling van de gegevens aggregatie aan, verzamelt het gegevens van heterogene waterkwaliteitssensoren, zorgt het voor datatransformatie en uploadt het naar de datakern. Bovendien ontwikkelt EGM voorspellende algoritmen, voortbouwend op correlatieanalyse van systeemanalytische functies.

Contactpersoon:

Naam: Philippe COUSIN

Functie: President

Contactgegevens:

Philippe.cousin@eglobalmark.com
+33680479513

Beschrijving: ARGANS is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bedrijf met kantoren in Plymouth, Sophia-Antipolis en Brest, en het personeel wordt gehost in Londen en Southampton. Het is gespecialiseerd in satelliet gebaseerde aardobservatie, teledetectie-toepassingen en -services en geografische informatiesystemen die worden gebruikt om de mariene, atmosferische en terrestrische omgevingen in kaart te brengen en te monitoren. ARGANS biedt satelliet-oplossingen voor verschillende diensten, waaronder de ontwikkeling van grondsegmentalgoritmen en -toepassingen, beoordeling en validatie van gegevenskwaliteit en operaties namens ruimtevaartorganisaties, met behoud van een sterke wetenschappelijke expertise op het gebied van teledetectie.

Hoofdtaken: ARGANS zal verantwoordelijk zijn voor het Crowd Sourcing-deel van het project (dataset en implementatie van smartphoneapplicaties) en de en de productie van het waarschuwingssysteem om het gedrag van vissen te controleren en waarschuwingen voor vroegtijdige waarschuwingen te activeren.

ARGANS zal ook deelnemen aan de implementatie van de aardobservatiedataset voor het monitoren van de milieu-impact van IMTA en de correlatie tussen sensordata en satellietgegevens met visgedrag en levens / groeicondities.

Contactpersoon:

Naam: Philippe Bryère

Functie: Project Manager

Contactgegevens:
pbryere@argans.eu
+33 229058335

Beschrijving: UNPARALLEL is een technologisch mkb bedrijf dat digitale technologieën (hardwareapparaten, software / weboplossingen, mobiele toepassingen) ontwikkelt en adviesdiensten levert met een sterke basis voor onderzoek. De belangrijkste markten zijn: IoT, Industrial IoT, Smart Cities, Smart Water Management, Smart Factories / Manufacturing, Consumer Products en Mobiele Apps.

Belangrijkste taken: UNPARALLEL zijn leiders in de ontwikkeling van het elektrische karakteriseringskader voor sensoren en bijdragen aan de ontwikkeling van het systeem voor de energietoevoer / energieoogst en de integratie van communicatietechnologieën en -sensoren. UNPARALLEL zijn leiders bij het opstellen van een strategie en maatregelen ter bescherming van de kennis / voorgrond die tijdens het project is gecreëerd.

Contactpersoon:

Naam: Bruno Almeida

Functie: Project Manager

Contactgegevens:

info@unparallel.pt
+351-210438641
https://www.linkedin.com/company/unparallel-innovation-lda/

Omschrijving: Deltares is een toonaangevend internationaal onderzoeksinstituut voor toegepast geofysisch-, ecologisch- en beleidsgerelateerd onderzoek en ontwikkeling, toegepast op deltagebieden. Deltares heeft deskundige kennis van de gehele effectketen van fysieke omstandigheden tot het functioneren van ecosystemen, met inbegrip van de hydrodynamica, hydro-ecologische modellering, waterkwaliteit, microbiologie en aquatische eco (toxico) logie.

Hoofdtaken: Deltares zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ecosysteemschaalmodellen om de optimale configuratie van aquacultuurcomponenten binnen een ecosysteem te beoordelen, gegeven de fysieke kenmerken van de omgeving. Verder is Deltares verantwoordelijk voor de beoordeling van ecosysteemdiensten van het IMTA-concept.

Contactpersoon:

Naam: Luca van Duren

Functie: Project Manager

Contactgegevens:
luca.vanduren@deltares.nl
+31 620203243
https://www.linkedin.com/in/luca-van-duren-a6b75513/

Beschrijving: De Open Universiteit (OU) is de grootste universiteit van het Verenigd Koninkrijk, met 250.000 studenten per jaar die de cursussen bestuderen. De OU biedt een breed scala aan Open Educational Resources (OER’s) en mogelijkheden om deze bronnen samen online te bestuderen via projecten zoals OpenLearn. Deze universiteit heeft een centrum dat zich toelegt op STEM-educatie (eSTEeM) dat academicie in wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde bij elkaar brengt.

Hoofdtaken: OP zal de semantische Aquaculture Data Interoperability and Harmonization taak leiden. De universiteit zal deelnemen aan het kader- en architectuurontwerp van het IMTA-model, en zal bijdragen aan het verbeterde geïntegreerde aquacultuurbeheersysteem en aan de integratie, proefimplementatie en lab / in situ validatie door bij te dragen aan het geïntegreerde Impaqt-platform voor IMTA-productie.

Beschrijving: SAMS is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde liefdadigheidsinstelling en bezit twee in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde dochterondernemingen. De organisatie heeft een internationale reputatie op het gebied van mariene wetenschappen met actief onderzoek in microbiële en moleculaire biologie, ecologie, biogeochemie en fysica. SAMS heeft een groot aantal projecten en publicaties op dit gebied. SAMS heeft de afgelopen 13 jaar een pioniersrol gespeeld in de cultuur van macro-biologische cultuur in het VK met verschillende recente en lopende EU-projecten.

Hoofdtaken: De belangrijkste rol zal de duurzame teelt van macroalgen zijn. Ze kweken momenteel een reeks macroalgen soorten, zowel in de tankteelt als op 2 kustplaatsen in Schotland. Deze sites zullen gedurende het project worden gevolgd in termen van zowel de pelagische als de bentische omgeving om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de milieu-indicatoren om de sensoren en technologie die wordt ontwikkeld tijdens het IMPAQT-project te aarden.

Contactpersoon:

Naam: Dr Michele Stanley

Functie: Associate Director for Science, Enterprise and Innovation

Contactgegevens:
+44 (0) 1631 559 295
https://www.linkedin.com/in/michele-stanley-5900704/

Beschrijving: Tyndall National Institute van University College Cork is een van Europa’s toonaangevende onderzoekscentra op het gebied van geïntegreerde ICT-hardware en -systemen en de grootste faciliteit van zijn soort in Ierland. Ze zijn gespecialiseerd in elektronica en fotonica – materialen, apparaten en systemen. Tyndall is in staat om kansen te creëren en prototypen te ontwikkelen van nieuwe producten voor zijn doelgroepen: elektronica, medische apparatuur, agri-food, energie en communicatie.

Hoofdtaken: Binnen IMPAQT zal Tyndall de ontwikkeling van embedded systemen en innovatieve detectieplatformen voor het mariene milieu leiden. Tyndall is de laatste verantwoordelijke voor de autonome data-acquisitie en communicatie systeem (IADAS). Ze zullen speciaal ontworpen en ontwikkelde biosensoren ontwikkelen om het gedrag van vissen te volgen.

Beschrijving: Het Instituut voor Oceanologie Poolse Academie van Wetenschappen (IOPAN) voert wetenschappelijk onderzoek uit in zeeën en kustgebieden, waaronder de Baltische en Europese Arctische zeeën. De activiteiten van het Instituut zijn gericht op theoretische en experimenteel zeeonderzoek. IOPAN heeft een internationale erkenning gekregen in Earth Science als een van de leiders op het gebied van ocea Optica en Oceaankleur remote sensing.

Hoofdtaken: IOPAN zal worden betrokken bij de ontwikkeling van autonome data-acquisitie- en communicatiesystemen. Ze bieden lokaal ontwikkelde teledetectiealgoritmen en satellietbeelden, voor het regionaal in kaart brengen van geselecteerde parameters. Dit wordt gebruikt in de pilots en de bijbehorende veldproevendemonstratie, om uiteindelijk voorgestelde algoritmen en teledetectiegegevens en de Impaqt-systemen te valideren en modellen.

Contactpersoon:

Naam: Mirosław Darecki

Functie: Head of Marine Physics Department

Contactgegevens:
darecki@iopan.pl
+48 58 7311813

Beschrijving: LEITAT is een technologisch centrum gespecialiseerd in productietechnologieën. LEITAT ontwikkelt R&D-activiteiten op het gebied van materiaalwetenschappen, milieu, oppervlaktebehandelingen, biotechnologie en hernieuwbare energiebronnen met diepgaande kennis en ervaring op het gebied van technologische overdrachten naar verschillende industriële sectoren.

Belangrijkste taken: LEITAT is verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van het IADAS-systeem. In detail zal worden samengewerkt aan het ontwerp en de implementatie van het besturingssysteem, communicatie-interfaces en systeemintegratie. Bovendien zal LEITAT de duurzaamheidsbeoordeling leiden om aan te tonen dat het Impaqt-systeem bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en in lijn is met de overgang van Europa naar een circulaire economie.

Contactpersoon:

Naam: Raquel de Sousa

Functie: Project manager

Contactgegevens:
rdesousa@leitat.org
+34 937882300

Beschrijving: De Landbouwuniversiteit van Athene (AUA) produceert wetenschappelijke kennis over de Griekse landbouw en economie sinds 1920. Het Laboratorium voor Microbiologie en Biotechnologie van Voedingsmiddelen (LMBF) van de AUA werd opgericht in 1994 en de belangrijkste onderzoeksactiviteiten zijn gericht op voorspellende modellen / risico analyses in voedingsmiddelen, beheersing van biofilms en bijdrage in het gebruik van metabolomics en sensoren (niet-destructieve benaderingen) in de voedingssector)

Hoofdtaken: AUA-EMBT zal bijdragen aan de ontwerpspecificatie van overeenkomstige apparaten en methoden voor IMTA-systemen. AUA-EBMT zal de taak leiden met de focus op sensor (niet-invasieve en niet-destructieve) technieken en analysemethoden in combinatie met dataminingproces voor de beoordeling van de viskwaliteit en veiligheidsclassificatie. AUA zal de taak leiden die zich bezighoudt met de controle van biofilms (biofouling) op oppervlakken die van belang zijn voor aquacultuur.

Contactpersoon:

Naam: George Nychas

Functie: Professor

Contactgegevens:
gjn@aua.gr
+30-210-5294693
https://www.linkedin.com/in/george-nychas-6593556/

Beschrijving: Harokopio University is een openbare instelling voor hoger onderwijs opgericht in 1990. De universiteit streeft naar het verkrijgen van hoge internationale normen in haar wetenschappelijk onderzoek. HUA combineert theoretisch onderwijs met laboratoriumonderzoek, gebruikmakend van academisch onderwijs, toegepaste kennis en moderne technologie. Het basisdoel is om wetenschappelijke kennis te bevorderen en bij te dragen aan de verbetering van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het land.

Hoofdtaken: HUA zal de hoofdverantwoordelijke zijn voor de sociaaleconomische beoordeling en de kosten-batenanalyse van het IMPAQT-systeem dat wordt aangeboden aan de aquacultuursector. HUA meet de belangrijkste sociaal-economische problemen die direct of indirect door het project zullen worden beïnvloed en identificeert de belangrijke barrières die de kosten verhogen en de voordelen voor elk van de proefprojecten verminderen, op basis van een vergelijkende studie.

Contactpersoon:

Naam: George Malindretos

Functie: Assistant Professor

Contactgegevens:
gmal@hua.gr
+30-2019549233
www.linkedin.com/in/gmalindretos

Beschrijving: De universiteit van Rome Tor Vergata werd gesticht in 1982 en is de op een na grootste openbare universiteit in Rome. Het Department of Electronic Engineering doet onderzoek op de volgende gebieden: hoogfrequente elektronica, VLSI, opto-elektronica en zonnecellen, hoogvermogenelektronica, sensoren en microsystemen.

Hoofdtaken: UTOV zal betrokken zijn bij de volgende acties: Voorbereiding van chemische sensoren, ontwerp en realisatie van interfacecircuits van sensoren, de extractie van functies van sensorsignalen en de interface met het IMTA-systeem, karakterisering van het volledige sensorsysteem in laboratoriumomstandigheden en in de pilootinstallaties en de uiteindelijke installatie van sensorsystemen in proeffabrieken.

Dokuz Eylul University Marine Science and Technology (DEU-IMST), als een multidisciplinaire onderzoeksinstelling, voert voornamelijk onderzoek en studies uit om de dynamiek van het mariene milieu als geheel te begrijpen en richt zich in het bijzonder op levende en niet-levende mariene hulpbronnen, niet alleen voor fundamentele wetenschappelijke bevindingen maar ook voor de productie van informatie over de managementkwesties die relevant zijn voor deze bronnen. DEU-IMST is ook van mening dat de duurzaamheid van het gebruik van mariene hulpbronnen het belangrijkste principe is om wetenschappelijke uitdagingen in het mariene milieu aan te gaan. De wetenschappelijke activiteiten beperken zich niet alleen tot veld- en experimentele onderzoeken,  maar ook to technisch onderzoek, bestaande uit studies op het gebied van kustwaterbouwkunde en scheepsarchitectuur, als een integraal onderdeel van de capaciteit van DEU-IMST.

Gezien de uiteenlopende vakspecifieke expertisebehoeften op het gebied van mariene wetenschappen en technologie, fungeert DEU-IMST als instituut voor postdoctorale studenten met zeer diverse achtergronden zoals natuurwetenschappen, technische wetenschappen, sociale wetenschappen en medische wetenschappen.

Beschrijving: De Galician Enterprise University Foundation (FEUGA) is een non-profit organisatie met meer dan 30 jaar ervaring in het bevorderen van technologieoverdracht tussen de universiteit, de industrie en de samenleving. Het behoort tot het Spaanse adviesnetwerk voor R & D-subsidies, gepromoot door de NCP (CDTI); en fungeert als University Knowledge Transfer Office, erkend door de Spaanse overheid.

Belangrijkste taken: FEUGA is rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van disseminatie, communicatie, exploitatie en opleiding. FEUGA zal de exploitatiestrategie van het project ontwerpen en mogelijke exploitatiemodellen van resultaten in samenwerking met andere partners, met name met de bedrijven, overwegen. FEUGA zal de communicatietaken specifiek uitvoeren door de vereiste kanalen en materialen aan te bieden.

Contactpersoon:

Naam: Inés Arias Iglesias

Functie: Project Manager

Contactgegevens:
iarias@feuga.es
+34 669662915
  www.linkedin.com/in/ines-arias-iglesias

Beschrijving: Yellow Sea Fisheries Research Institute (YSFRI), Chinese Academie voor Visserijwetenschappen (CAFS), gelegen in het hart van Qingdao, is het oudste multidisciplinaire onderzoeksinstituut voor zeevisserij in China, verbonden aan het Ministerie van Landbouw en Plattelandsgebieden (MARA ). YSFRI is ontstaan uit het centrale visserijlaboratorium, het ministerie van Landbouw en Bosbouw, opgericht in januari 1947 in Shanghai (verhuisd naar Qingdao in september 1949).
Met een blijvende toewijding aan het streven naar academische excellentie gedurende bijna 70 jaar, heeft YSFRI 10 onderzoeksdivisies en 3 experimentele bases ontwikkeld, meer dan 1300 onderzoeksprojecten voltooid op staats-, provincie- en ministerieniveau, meer dan 300 belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen gedaan, en een brede selectie van prijzen meer dan 200 keer (43 nationale prijzen en meer dan 160 ministeriële / provinciale prijzen), inclusief de nationale prijs voor vooruitgang in wetenschap en technologie (2 eerste klas awards en 5 tweedeklas awards), de National Invention Award ( 3 tweedeklas awards) en de National Natural Science Award (1 onderscheiding van een derde klas).

Hoofdtaken: YSFRI is verantwoordelijk voor het leveren van een pilot in China voor commerciële IMTA en draagt als volgt bij aan de belangrijkste taken:

Opzetten en optimaliseren van de geïntegreerde aquacultuur in termen van selectie, dimensionering, ruimtelijke configuratie / opstelling en plaatsing van verschillende componenten of soorten volgens de pilootvoorwaarden voor verhoogde productiviteit en verminderde vervuiling van het mariene milieu;
betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van het verbeterde geïntegreerde aquacultuurbeheersysteem voor IMTA, met inbegrip van modellering, gegevens en voorspellende analyses voor nieuwe operationele capaciteiten, optimale besluitvorming en activeringscapaciteiten, alsmede methoden voor gegevensanalyse waarmee een snelle en nauwkeurige screening van beoordeling van voedselkwaliteit en -veiligheid;
betrokken bij de taak om het IMPAQT-platform te integreren voor IMTA-productie; trainingsmodule en promotieplan voorbereiden en conferenties organiseren om IMTA-kennis te verspreiden.

Contactpersoon:

Naam: Jiang Zengjie

Functie: Research Professor

Contactgegevens:
jiangzj@ysfri.ac.cn
+86 13964283019