Bizim sonuçlarımız

IMPAQT, AB su ürünleri endüstrisinin eko-yoğunlaşmasını teşvik ediyor

IMPAQT sizi nasıl etkiler?

IMPAQT, IMTA sistemlerinin sürdürülebilirliğini teşvik edecek ve gösterecek çok amaçlı, çok algılayıcı ve çok işlevli bir yönetim platformu geliştirmek için çalışıyor.

ETKİLEDİKLERİMİZ...

Su ürünleri üreticileri

 • Endüstrinin rekabet edebilirliğinde artış
 • Üretim sistemlerinin ve kaynak kullanımının optimizasyonu
 • Daha iyi ve eyleme geçirilebilir bilgiler için yeni verimli ve uygun maliyetli uygulamalar
 • Mavi ekonomi içindeki mesleki beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi
ETKİLEDİKLERİMİZ...

Akuakültür teknolojisi ve ekipman tedarikçileri

 • Katma değerli servis sağlama altyapısı
 • Yeni iş olanakları
ETKİLEDİKLERİMİZ...

Kamu yönetimi ve otoriteler

 • IMTA kurulumlarının çevresel değerlendirmesinde destek
 • Denizel mekan planlama ve izinlerle ilgili karar vermede yardımcı olma
ETKİLEDİKLERİMİZ...

Müşteriler, distribütörler veya perakendeciler

 • Besleyici yüksek kaliteli ve güvenli balık ve deniz ürünleri
 • Yüksek değerli yeni niş pazarlara erişim
 • AB pazarlarının güvenliği ve ithalat bağımlılığının azaltılması
ETKİLEDİKLERİMİZ...

Toplum

 • Çevresel etkilerin en aza indirilmesi
 • Uzun vadeli gıda güvenliği ve halk sağlığı
 • Döngüsel ekonomi iş modeline yönelim

MATERYALLER VE YAYINLAR

İletişim materyalleri
IMPAQT burada! Bu malzemelerle proje ve amacımız hakkında daha fazla bilgi edinin
Onları burada bul
Bilgi sayfaları ve el kitabı
Proje sonunda en iyi uygulamalardan oluşan bir koleksiyon hazır olacak
Eğitim malzemeleri
Projenin gelişiminde eğitim oturumları düzenlenecek. Malzemeler burada mevcut olacak
Raporlar ve genel yayınlar
IMPAQT'nin ön sonuçlarından haberdar olun!