IMPAQT ortakları başlangıç toplantısı için Galway'de (İrlanda) buluşuyor

IMPAQT konsorsiyumunu oluşturan onbir ülkeden yirmi bir ortak, 28 Haziran’da gerçekleşen ve koordinatörlüğü Deniz Enstitüsü tarafından üstlenilen proje açılış toplantısına katıldı.

Toplantının sürdüğü iki gün boyunca, her bir WP lideri projenin hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki üç yıl boyunca raporda belirtilen faaliyetleri nasıl uygulama niyetinde olduklarını açıkladı.

Toplantı, konsorsiyumun 21 ortağının buluşması ve projenin geliştirilmesi sırasında izlenmesi gereken ana kuralları belirlemeleri açısından önemli bir fırsattı.

Bir sonraki konsorsiyum toplantısı 2018 sonunda gerçekleşecektir.