IMPAQT

Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης για μία Ολοκληρωμένη Πολυ-Τροφική Υδατοκαλλιέργεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το IMPAQT στοχεύει στην ανάπτυξη και επικύρωση επί τόπου μιας πλατφόρμας διαχείρισης πολλαπλών χρήσεων, πολλαπλών αισθητήρων και πολυλειτουργικότητας με σκοπό την βιωσιμότητα της παραγωγής Ολοκληρωμένης Πολυ-Τροφικής Υδατοκαλλιέργειας.

Η κύρια φιλοδοξία μας είναι να προωθήσουμε μια μεταστροφή στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία με την αποδοχή της ΙΜΤΑ λύσης ως μία βιώσιμη προσέγγιση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο σε μία πιο φιλική προς το περιβάλλον αλλά και πιο αποτελεσματική / υψηλότερης απόδοσης Ευρωπαϊκή Βιομηχανία.

Εργαζόμαστε για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προηγμένου μοντέλου ΙΜΤΑ και ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System). Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε νέες / αναδυόμενες, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες σε συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης της παραγωγής IMTA

Να επιδείξουμε μια βέλτιστη, βιώσιμη ανάπτυξη ενός μοντέλου IMTA, που θα συνιστά μία ολιστική προοπτική, βασισμένη σε υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν το οικοσύστημα και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Να επικυρώσουμε όλα τα επιμέρους συστήματα του IMPAQT καθώς και το μοντέλο ΙΜΤΑ σε επι τόπου εφαρμογή τους, καθώς και να πιστοποιήσουμε με εργαστηριακές μεθόδους την ποιότητα των θαλασσινών προϊόντων

Να προωθήσουμε μία αποτελεσματική μετάδοση γνώσης που θα πηγάζει από τις δραστηριότητες του IMPAQT, προς όλους τους συμβαλλόμενους στην Ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια

21
εταίροι
12
χώρες
36
μήνες διάρκεια
6
πιλοτικές εγκαταστάσεις

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Από τον Μάιο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2021, μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 21 εταίρους από διαφορετικές χώρες και υπόβαθρα θα εργαστεί για να προωθήσει την οικολογική εντατικοποίηση της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας.

Περιγραφή: Το Marine Institute είναι ένας νομοθετημένος κυβερνητικός οργανισμός που έχει ως αντικείμενο την ανάληψη, τον συντονισμό, την προώθηση και την υποστήριξη της θαλάσσιας έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τους αντίστοιχους τομείς, με σκοπό την προώθηση μίας οικονομικής ανάπτυξης, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κύρια καθήκοντα: Το Marine Institute είναι υπεύθυνο για τη συνολική διαχείριση του έργου και το συντονισμό. Το ίδρυμα αυτό διαθέτει ιδανική τοποθεσία και υποδομή για την υδατοκαλλιέργεια IMTA και γι ‘αυτόν τον λόγο καθώς και λόγω της ευρείας του εμπειρίας, θα συμμετέχει άμεσα στον ορισμό του πλαισίου και του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του μοντέλου IMTA, καθώς και στην υλοποίηση και επικύρωση των πιλοτικών συστημάτων του IMPAQT.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Frank Kane

Τίτλος Ρόλου: Team Lead

Στοιχεία επικοινωνίας:

frank.kane@marine.ie
+353 91 387 200

Περιγραφή: Η WINGS είναι μια δυναμική μικρομεσαία επιχείρηση που εστιάζει στην ανάπτυξη λογισμικού για διάφορους τομείς (νερό, ενέργεια, έξυπνες πόλεις, ασφάλεια τροφίμων, υγεία, μεταφορές, οικονομικά) μέσω προηγμένων ασύρματων, cloud/IoT, big data τεχνολογιών και τεχνολογιών ασφάλειας.

Κύρια καθήκοντα: Η WINGS έχει τον ρόλο του Technical Manager στο IMPAQT. Η κύρια δραστηριότητα της WINGS στο IMPAQT είναι να υποστηρίξει καινοτόμες λειτουργίες στο πλαίσιο της IMTA, βασισμένες σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν: a) ανάλυση δεδομένων και αναλυτικά στοιχεία πρόβλεψης, b) βέλτιστη λήψη αποφάσεων και ενεργοποίηση για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων παραγωγής, καθώς και για την ενεργοποίηση έγκαιρων ειδοποιήσεων στην παραγωγική διαδικασία. Η WINGS ηγείται επίσης της ενσωμάτωσης, της υλοποίησης των πιλοτικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών/ επιτόπιων δραστηριότητων επικύρωσης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Παναγιώτης Βλαχέας

Τίτλος Ρόλου: Senior Solution Architect

Στοιχεία επικοινωνίας: panvlah@wings-ict-solutions.eu

Περιγραφή: Η INTRASOFT International είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πληροφορικής με ισχυρή διεθνή παρουσία και τεχνογνωσία, προσφέροντας καινοτόμες και προστιθέμενης αξίας λύσεις υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 1.700 εξειδικευμένους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 20 διαφορετικές εθνικότητες και κατέχοντας περισσότερες από 18 γλώσσες. Η INTRASOFT International δραστηριοποιείται μέσω των λειτουργικών της καταστημάτων, θυγατρικών και γραφείων σε 13 χώρες.

Περισσότεροι από 500 οργανισμοί σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως (ιδρύματα και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και ιδιωτικές επιχειρήσεις) έχουν επιλέξει τις υπηρεσίες και τις λύσεις της εταιρείας για να καλύψουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Κύρια καθήκοντα: Η Intrasoft θα είναι κυρίως υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για IMTA, καθώς και για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες που αφορούν στη διάδοση του έργου, αναπτύσσοντας το Πλάνο Διάδοσης, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει και σε άλλα μέρη του συνολικού έργου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Ιωάννα Δριγκοπούλου

Τίτλος ρόλου: R&I Project Manager

Στοιχεία επικοινωνίας: ioanna.drigkopoulou@intrasoft-intl.com

Περιγραφή: Η  North Sea Farm (NSF) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην ανάπτυξη, την επιτάχυνση και την προώθηση ενός βιώσιμου τομέα φυκιών στις Κάτω Χώρες μέσω ανταλλαγής γνώσεων, επιδείξεων και υπηρεσιών επικοινωνίας. Τα κυριότερα μέσα τους είναι η Seaweed Platform (80 μέλη που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας) και η υπεράκτια μονάδα δοκιμών στη Βόρεια Θάλασσα.

Κύρια καθήκοντα: Η NSF θα υποστηρίξει τον ορισμό λογικών σεναρίων χρήσης και απαιτήσεων σχεδίασης για το μοντέλο IMTA, βάσει του πολυετή πειραματισμού και δοκιμών σε υπεράκτιες καλλιέγειες θαλάσσιων φυκιών. Η NSF επίσης θα συντονίσει ένα από τα πιλοτικά πειράματα IMTA που θα περιλαμβάνουν φύκια, μύδια και υπηρεσίες οικοσυστήματος στην υπεράκτια μονάδα δοκιμών.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Eef Brouwers

Τίτλος ρόλου: Operational Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

eefbrouwers@noordzeeboerderij.nl
+31 624 565 546

Περιγραφή: H Netas Telekomünikasyon A.Ş. παρέχει μια ευρεία γκάμα καινοτόμων τεχνολογιών προστιθέμενης αξίας E2E και έχει αποκτήσει ουσιαστική ικανότητα, εκτεταμένη γνώση και ισχυρή εμπειρία από το 1967. Η NETAS έχει γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ETP Networld2020 και κατέχει βαθιά εμπειρία στους τομείς ενσωμάτωσης και δοκιμών συστημάτων, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην διαχείριση έργου.

Κύρια καθήκοντα: Η NETAS διαθέτει τους πόρους για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ανάπτυξης λογισμικού που σχετίζονται με το σχεδιασμό του πλαισίου και της αρχιτεκτονικής του μοντέλου IMTA, της προηγμένης, αυτόνομης, ολοκληρωμένης παρακολούθησης και των ενισχυμένων, ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών καθώς και της συνολικής ενσωμάτωσης και επικύρωσης των πιλότων IMTA όπως και της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Dr. Guven Yucertuk

Τίτλος ρόλου: Technology Research Engineer

Στοιχεία επικοινωνίας:

guveny@netas.com.tr
+90 216 522 2824
https://www.linkedin.com/in/guvenim/

Περιγραφή: Η εταιρεία Çamlı Yem Besicilik ιδρύθηκε το 1983 από τον όμιλο Yaşar, που δραστηριοποιείται στους τομείς της διατροφής των ζώων, της θρέψης των φυτών, της κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας. Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ψαριών όπως λαβράκι, τσιπούρα και γλίσχρο και ολοκλήρωσε ένα έργο που υποστηρίζεται από το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας που ερευνά την μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου με την προσέγγιση IMTA συστήματος στην υδατοκαλλιέργεια.

Κύρια καθήκοντα: Η Camli είναι επικεφαλής της ομάδας εργασίας του WP1 και θα καθοδηγήσει τα καθήκοντα που θα καθορίσουν τα σενάρια χρήσης IMTA, τα οποία περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές απαιτήσεων, τα κριτήρια για την αξιολόγηση και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η Camli έχει το ρόλο που αφορά στην ποιότητα των ψαριών και των θαλασσινών από βιομηχανικής και νομικής πλευράς και της ανάπτυξης της προηγμένης, αυτόνομης, ολοκληρωμένης παρακολούθησης καθώς και του σχεδιασμού του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Seyma Tarkan

Τίτλος ρόλου: Project Manager (Οικονομικός και Τεχνικός εκπρόσωπος της εταιρίας)

Στοιχεία επικοινωνίας:

seyma.tarkan@camli.com.tr
+90 532 320 21 18 / +90 232 726 02 65

Περιγραφή: Η EGM είναι μια γαλλική SME, που παρέχει μια διπλή προσφορά, με σκοπό τη δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης στην αγορά σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Πρώτον, η EGM ειδικεύεται σε προγράμματα επικύρωσης, διαλειτουργικότητας και πιστοποίησης. Δεύτερον, η EGM παρέχει κορυφαίες επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες για την ΙοΤ αγορά, που περιλαμβάνουν από αισθητήρες έως ανάλυση δεδομένων, χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει από τα περίπου 10 χρόνια συμμετοχής της στην έρευνα και την προτυποποίηση του ΙοΤ.

Κύρια καθήκοντα: Παράλληλα με την εμπειρία που φέρει στον τομέα της IoT αρχιτεκτονικής και στον τομέα της σημασιολογικής μοντελοποίησης, η EGM είναι υπεύθυνη για τον ορισμό και την ανάπτυξη της συγκέντρωσης δεδομένων, με τη συλλογή δεδομένων από ετερογενείς αισθητήρες ποιότητας νερού, τη διασφάλιση του μετασχηματισμού δεδομένων και της μεταφόρτωσης στον πυρήνα δεδομένων. Επιπλέον, η EGM αναπτύσσει αλγόριθμους πρόβλεψης, αξιοποιώντας την ανάλυση συσχετισμού των αναλυτικών λειτουργιών του συστήματος.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Philippe COUSIN

Τίτλος ρόλου: President

Στοιχεία επικοινωνίας:

Philippe.cousin@eglobalmark.com
+33680479513

Περιγραφή: Η ARGANS είναι μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και με γραφεία στο Πλύμουθ, στην Σόφια-Αντίπολις και στη Βρέστη, με προσωπικό της να φιλοξενείται επίσης στο Λονδίνο και στο Σαουθάμπτον. Ειδικεύεται στην δορυφορική παρακολούθηση της γης, στις εφαρμογές και υπηρεσίες τηλεπισκόπησης και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση του θαλάσσιου, ατμοσφαιρικού και χερσαίου περιβάλλοντος. Η ARGANS προσφέρει λύσεις που σχετίζονται με την διεξαγωγή δορυφορικών αποστολών, παρέχοντας μία σειρά από υπηρεσίες, όπως η ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογών εδάφους, η αξιολόγηση και επικύρωση της ποιότητας δεδομένων και την διεξαγωγή διεργασιών εκ μέρους διαστημικών οργανισμών, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή επιστημονική εμπειρία στην επιστήμη τηλεπισκόπησης.

Κύρια καθήκοντα: Η ARGANS θα είναι υπεύθυνη για το Crowd Sourcing μέρος του έργου (σύνολο δεδομένων και εφαρμογή smartphone) και την δημιουργία του συστήματος ειδοποιήσεων που σχετίζεται με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ψαριών και την ενεργοποίηση συναγερμών έγκαιρης προειδοποίησης.

Η ARGANS θα συμμετάσχει επίσης στην υλοποίηση του συνόλου δεδομένων που αφορούν στην παρατήρηση της γης με σκοπό την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μεθόδου IMTA. Επίσης θα συμμετάσχει και στην συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων των αισθητήρων και των δορυφορικών δεδομένων για τη συμπεριφορά των ψαριών και τις συνθήκες ζωής / ανάπτυξης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Philippe Bryère

Τίτλος ρόλου: Project Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

pbryere@argans.eu
+33 229058335

Περιγραφή: Η UNPARALLEL είναι μια τεχνολογική μικρομεσαία επιχείρηση που αναπτύσσει ψηφιακές τεχνολογίες (συσκευές υλικού, λύσεις λογισμικού / διαδικτύου, κινητές εφαρμογές) και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με ισχυρή βάση στην έρευνα. Οι κύριες αγορές περιλαμβάνουν: IoT, Βιομηχανικό IoT, έξυπνες πόλεις, έξυπνη διαχείριση των υδάτων, έξυπνα εργοστάσια / εργοστάσια παραγωγής, καταναλωτικά προϊόντα και εφαρμογές για κινητά.

Κύρια καθήκοντα: Ηγούνται στην ανάπτυξη του πλαισίου electrical characterization των αισθητήρων και θα συντελέσουν στην ανάπτυξη του συστήματος τροφοδοσίας / συγκομιδής ενέργειας και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών επικοινωνίας και αισθητήρων. Ηγούνται επίσης στη χάραξη μιας στρατηγικής και μέτρων για την προστασία της γνώσης / νέων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έργου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Bruno Almeida

Τίτλος ρόλου: Project Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

info@unparallel.pt
+351-210438641
https://www.linkedin.com/company/unparallel-innovation-lda/

Περιγραφή: Η Deltares είναι ένα κορυφαίο διεθνές ερευνητικό ίδρυμα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωφυσική, οικολογική,  έρευνα διαμόρφωσης πολιτικής και ανάπτυξη που εφαρμόζεται στις περιοχές των δέλτα εκβολών. Η Deltares έχει εξειδικευμένη γνώση που σχετίζεται με ολόκληρη την αλυσίδα επιπτώσεων από φυσικές συνθήκες, μέχρι και γνώσεις στις λειτουργίες των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων υδροδυναμικής, υδρο-οικολογικής μοντελοποίησης, ποιότητας νερού, μικροβιολογίας και υδάτινου οικολογικού (τοξικολογικού) πεδίου.

Κύρια καθήκοντα: Η Deltares είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μοντέλων σε κλίμακα οικοσυστήματος για την εκτίμηση της βέλτιστης διαμόρφωσης των συστατικών της υδατοκαλλιέργειας εντός ενός οικοσυστήματος, βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η Deltares είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος της IMTA.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Luca van Duren

Τίτλος ρόλου: Project Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

luca.vanduren@deltares.nl
+31 620203243
https://www.linkedin.com/in/luca-van-duren-a6b75513/

Περιγραφή: Το Open University (OU) είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, με 250.000 σπουδαστές ανά έτος που φοιτούν στους εκπαιδευτικούς του κλάδους. Το OU προσφέρει μια ευρεία ποικιλία Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources – OER) και ευκαιριών για να μελετήσει κανείς σε συνεργασία μέσω έργων όπως το OpenLearn. Αυτό το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα κέντρο αφιερωμένο στην εκπαίδευση STEM (eSTEeM) το οποίο συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά.

Κύρια καθήκοντα: Το OU ηγείται των δραστηριοτήτων της Διαλειτουργικότητας και της Εναρμόνισης Δεδομένων Σημασιολογικής Υδατοκαλλιέργειας. Το Πανεπιστήμιο επίσης θα συμμετάσχει στο σχεδιασμό του πλαισίου και αρχιτεκτονικής του μοντέλου IMTA, καθώς και θα συμβάλλει στο ενισχυμένο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας και στην ενσωμάτωση, στην υλοποίηση των πιλοτικών και την εργαστηριακή / στο πεδίο επικύρωση, συμβάλλοντας στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα IMPAQT για την παραγωγή IMTA.

Περιγραφή: Η SAMS είναι εγγεγραμμένη φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχει δύο εγγεγραμμένες θυγατρικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο οργανισμός έχει διεθνή φήμη στην θαλάσσια επιστήμη, με ενεργή έρευνα στη μικροβιακή και μοριακή βιολογία, στην οικολογία, βιογεωχημεία και φυσική. Η SAMS διαθέτει μεγάλο αριθμό έργων και δημοσιεύσεων στον τομέα αυτό. Κατά τα τελευταία 13 χρόνια, η SAMS πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη καλλιεργειών macroalgae στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την συμμετοχή σε αρκετά πρόσφατα και τρέχοντα έργα της ΕΕ.

Κύρια καθήκοντα: Ο κύριος ρόλος θα είναι η βιώσιμη καλλιέργεια macroalgae. Αυτή την στιγμή έχουν ήδη αναπτύξει μια σειρά από macroalgae είδη τόσο σε καλλιέργειες δεξαμενών όσο και σε 2 παράκτιες περιοχές κοντά στην έδρα τους στη Σκωτία. Οι χώροι αυτοί θα παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του έργου από την άποψη τόσο του πελαγικού όσο και του βενθικού περιβάλλοντος, ώστε να παράσχουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τους περιβαλλοντικούς δείκτες για τους αισθητήρες και την τεχνολογία που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του έργου IMPAQT.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Dr. Michele Stanley

Τίτλος ρόλου: Associate Director for Science, Enterprise and Innovation

Στοιχεία επικοινωνίας:

+44 (0) 1631 559 295
https://www.linkedin.com/in/michele-stanley-5900704/

Περιγραφή: Το Tyndall National Institute που υπάγεται στο University College Cork είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης στο ολοκληρωμένο υλικό και συστήματα ΤΠΕ και η μεγαλύτερη εγκατάσταση στον τομέα της στην Ιρλανδία. Ειδικεύονται στην ηλεκτρονική και την τεχνολογία φωτονική – υλικά, συσκευών και συστημάτων. Η Tyndall είναι ικανή στην  δημιουργία ευκαιριών και να δημιουργήσει πρωτότυπα νέων προϊόντων για τις στοχευμένες βιομηχανίες της – ηλεκτρονικών, ιατρικές συσκευές, αγροτικά τρόφιμα, ενέργεια και επικοινωνίες.

Κύρια καθήκοντα: Στο πλαίσιο του IMPAQT, η Tyndall θα ηγηθεί της ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων πλατφορμών αισθητήρων για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Tyndall είναι η τελική υπεύθυνη για το σύστημα αυτόματης συλλογής δεδομένων και επικοινωνίας (IADAS). Συγκεκριμένα, η Tyndall θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει προσάρτητους βιοαισθητήρες για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ψαριών.

Περιγραφή: Το Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences (IOPAN) διεξάγει επιστημονική έρευνα στις υφαλοκρηπίδες και τις παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Βαλτικής και της Ευρωπαϊκής Αρκτικής. Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου επικεντρώνεται στη βασική θεωρητική και πειραματική θαλάσσια έρευνα. Το IOPAN έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση στην Επιστήμη της Γης ως ένας από τους ηγέτες μέσα στην ωκεάνια οπτική και την έγχρωμη τηλεπισκόπηση των ωκεανών.

Κύρια καθήκοντα: Το IOPAN θα συμμετάσχει στο σύστημα αυτόματης συλλογής δεδομένων και επικοινωνίας. Θα παράσχουν τοπικά ανεπτυγμένους αλγορίθμους τηλεπισκόπησης και δορυφορικές απεικονίσεις για την περιφερειακή χαρτογράφηση επιλεγμένων παραμέτρων, καθώς επίσης θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των πιλοτικών και στην επίδειξη των αντίστοιχων δοκιμών στο πεδίο για την τελική επικύρωση των προτεινόμενων αλγορίθμων και δεδομένων τηλεπισκόπησης και των επι μέρους συστημάτων και μοντέλων του IMPAQT.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Mirosław Darecki

Τίτλος ρόλου: Head of Marine Physics Department

Στοιχεία επικοινωνίας:

darecki@iopan.pl
+48 58 7311813

Περιγραφή: Η LEITAT είναι ένα Τεχνολογικό Κέντρο που ειδικεύεται στις τεχνολογίες παραγωγής. Η LEITAT αναπτύσσει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των επιστημών των υλικών, του περιβάλλοντος, των επεξεργασιών επιφάνειας, των βιοτεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βαθιά γνώση και εμπειρία σε μεταφορά τεχνολογίας σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

Κύρια καθήκοντα: Η LEITAT είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος IADAS. Αναλυτικά, θα συνεργαστεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, των διεπαφών επικοινωνίας και της ενσωμάτωσης του συστήματος. Επιπλέον, η LEITAT θα οδηγήσει την αξιολόγηση βιωσιμότητας, προκειμένου να επιδείξει ότι το σύστημα IMPAQT συμβάλλει σε μια αειφόρο ανάπτυξη και ευθυγραμμίζεται με τη μετάβαση της Ευρώπης σε κυκλική οικονομία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Raquel de Sousa

Τίτλος ρόλου: Project Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

rdesousa@leitat.org
+34 937882300

Περιγραφή: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (AUA) παράγει επιστημονική γνώση για την ελληνική γεωργία και την οικονομία από το 1920. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας των Τροφίμων (LMBF) του AUA ιδρύθηκε το 1994 και οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στους τομείς Προγνωστικής Μοντελοποίησης / Ανάλυσης Κινδύνου σε τρόφιμα, στον έλεγχο των biofilms και στην συμβολή στη χρήση metabolomics καθώς και αισθητήρων (με μη καταστρεπτικές προσεγγίσεις) στον τομέα των τροφίμων.

Κύρια καθήκοντα: Το AUA-EBMT θα συμβάλει στον σχεδιασμό των προδιαγραφών των αντίστοιχων συσκευών και μεθόδων για το σύστημα IMTA. Το AUA-EBMT θα καθοδηγήσει τις προσπάθειες με έμφαση στις τεχνικές ανίχνευσης με αισθητήρες (μη επεμβατικές και μη καταστρεπτικές) και στις μεθόδους ανάλυσης σε συνδυασμό με τη διαδικασία εξόρυξης δεδομένων για την αξιολόγηση της ποιότητας των ψαριών και της ταξινόμησης ασφάλειας. Το AUA θα ηγηθεί της αποστολής που ασχολείται με τον έλεγχο των biofilms (βιοσυσσώρευση) σε επιφάνειες ενδιαφέροντος για την υδατοκαλλιέργεια.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Γεώργιος Νυχάς

Τίτλος ρόλου: Professor

Στοιχεία επικοινωνίας:

gjn@aua.gr
+30-210-5294693
https://www.linkedin.com/in/george-nychas-6593556/

Περιγραφή: Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Το πανεπιστήμιο στοχεύει στην απόκτηση υψηλών διεθνών προτύπων στην επιστημονική του έρευνα. Το HUA συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή έρευνα, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή διδασκαλία, την εφαρμοσμένη γνώση και τη σύγχρονη τεχνολογία. Βασικός στόχος του είναι να προωθήσει την επιστημονική γνώση και να συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας.

Κύρια καθήκοντα: Το HUA θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση και ανάλυση κόστους / αποτελεσματικότητας του συστήματος IMPAQT που προσφέρεται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Το HUA θα μετρήσει βασικά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που θα επηρεαστούν άμεσα και έμμεσα από το έργο και θα προσδιορίσει τους κρίσιμους περιορισμούς που αυξάνουν το κόστος και μετριάζουν τα οφέλη για κάθε ένα από τα πιλοτικά έργα, βάσει μιας συγκριτικής μελέτης μεταξύ τους.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Γεώργιος Μαλινδρέτος

Τίτλος ρόλου: Assistant Professor

Στοιχεία επικοινωνίας:

gmal@hua.gr
+30-2019549233
www.linkedin.com/in/gmalindretos

Περιγραφή: Το University of Rome Tor Vergata (UTOV) ιδρύθηκε το 1982 και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο στη Ρώμη. Το Τμήμα Electronic Engineering διεξάγει έρευνες στους ακόλουθους τομείς: ηλεκτρονικά υψηλής συχνότητας, VLSI, οπτοηλεκτρονική και ηλιακά κύτταρα, ηλεκτρονικά συστήματα υψηλής ισχύος, αισθητήρες και μικροσυστήματα.

Κύρια καθήκοντα: Το UTOV θα συμμετάσχει στις ακόλουθες δράσεις: Στην προετοιμασία των χημικών αισθητήρων, στον σχεδιασμό και υλοποίηση των κυκλωμάτων διασύνδεσης των αισθητήρων, στην εξαγωγή χαρακτηριστικών από τα σήματα των αισθητήρων και της διεπαφής με το σύστημα IMTA, χαρακτηρισμός ολόκληρου του συστήματος αισθητήρων σε εργαστηριακές συνθήκες και στα πιλοτικά και τέλος στην τελική εγκατάσταση των συστημάτων αισθητήρων στις πιλοτικές εγκαταστάσεις.

Το Dokuz Eylul University Marine Science and Technology (DEU-IMST), ως πολυεπιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα, διεξάγει πρωτίστως έρευνα και μελέτες για την κατανόηση της δυναμικής του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο σύνολό του και επικεντρώνεται κυρίως στους έμβιους και άβιους θαλάσσιους πόρους όχι μόνο με σκοπό την εξαγωγή βασικών επιστημονικών ευρημάτων αλλά και για την παραγωγή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα διαχείρισης που σχετίζονται με αυτούς τους πόρους. Το DEU-IMST θεωρεί επίσης ότι η βιωσιμότητα της χρήσης των θαλάσσιων πόρων είναι το κύριο στοιχείο που οδηγεί τις προσπάθειες και τις επιστημονικές προκλήσεις που πρέπει να διεξαχθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι επιστημονικές δραστηριότητες δεν περιορίζονται μόνο σε επιτόπιες και πειραματικές έρευνες, αλλά ένα τμήμα προσανατολίζεται σε μελέτες μηχανικής που περιλαμβάνει μελέτες coastal engineering και ναυτικής αρχιτεκτονικής, που θεωρούνται επίσης ένα αναπόσπαστο μέρος της ικανότητας του DEU-IMST.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες ανάγκες εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα της επιστήμης και της τεχνολογίας της θάλασσας, το DEU-IMST λειτουργεί επίσης ως σχολή μεταπτυχιακών φοιτητών με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο, όπως στις φυσικές επιστήμες, στις μηχανικές επιστήμες, στις κοινωνικές και ιατρικές επιστήμες.

Περιγραφή: Το Galician Enterprise University Foundation (FEUGA) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιδιωτικό ίδρυμα με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια που μεριμνά για τη διάδοση τεχνολογικής γνώσης μεταξύ του πανεπιστημίου, της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Ανήκει στο Ισπανικό Δίκτυο Προσαρμοσμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Spanish Customized Advisory Service Network) για τις επιχορηγήσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D), το οποίο προωθείται από το NCP (CDTI) και λειτουργεί ως Γραφείο Μεταφοράς Γνώσης Πανεπιστημίου, αναγνωρισμένο από την ισπανική κυβέρνηση.

 Κύρια καθήκοντα: Το ίδρυμα FEUGA θα είναι άμεσα υπεύθυνη για τις δραστηριότητες σχετικά με την διάδοση, την επικοινωνία,  την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου και την εκπαίδευση. Το FEUGA θα σχεδιάσει τη στρατηγική εκμετάλλευσης του έργου, προβλέποντας πιθανά μοντέλα εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με άλλους εταίρους, ιδιαίτερα με τις εταιρείες. Το FEUGA θα εκτελεί συγκεκριμένα τα καθήκοντα επικοινωνίας παρέχοντας τα απαιτούμενα κανάλια και υλικό.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Inés Arias Iglesias

Τίτλος ρόλου: Project Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

iarias@feuga.es
+34 669662915
  www.linkedin.com/in/ines-arias-iglesias

Περιγραφή: Το Yellow Sea Fisheries Research Institute (YSFRI), η Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS), που βρίσκεται στην καρδιά του Qingdao, είναι το παλαιότερο διεπιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο θαλάσσιας αλιείας στην Κίνα, συνδεδεμένο με το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Περιοχών (MARA). Το YSFRI εξελίχθηκε μέσα  από το Κεντρικό Εργαστήριο Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1947 στη Σαγκάη (μετακόμισε στο Qingdao το Σεπτέμβριο του 1949).

Με μια συνεχή αφοσίωση στην επιδίωξη της ακαδημαϊκής αριστείας για σχεδόν 70 χρόνια, το YSFRI έχει αναπτύξει 10 ερευνητικά τμήματα και 3 πειραματικές βάσεις, ολοκλήρωσε πάνω από 1.300 ερευνητικά προγράμματα σε κρατικό, περιφερειακό και κυβερνητικό επίπεδο, έκανε πάνω από 300 βασικές επιστημονικές ανακαλύψεις και κέρδισε μια ευρεία επιλογή βραβείων περισσότερες από 200 φορές (43 εθνικά βραβεία και πάνω από 160 βραβεία Υπουργείου / περιφέρειας), συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Βραβείου Προόδου της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (2 βραβεία πρώτης κατηγορίας και 5 βραβεία δεύτερης κατηγορίας), το Εθνικό Βραβείο Εφεύρεσης (3 βραβεία δεύτερης κατηγορίας) και το Εθνικό Βραβείο Φυσικής Επιστήμης (1 βραβείο τρίτης κατηγορίας).

Κύρια καθήκοντα: Το YSFRI είναι υπεύθυνη για την παροχή πιλότου στην Κίνα ως η εμπορική εκδοχή του μοντέλου IMTA και συνεισφέρει στα κύρια καθήκοντα ως εξής:

Στην καθιέρωση και βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά την επιλογή, το μέγεθος, τη χωροταξική διαμόρφωση / τοποθέτηση και την τοποθέτηση διαφόρων συστατικών ή ειδών σύμφωνα με τις συνθήκες στους πιλότους με σκοπό την αυξημένη παραγωγικότητα και τη μειωμένη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επίσης εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ενισχυμένου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας IMTA, το οποίο περιλαμβάνει μοντέλα, δεδομένα και αναλυτικές προβλέψεις για νέες λειτουργικές δυνατότητες, βέλτιστες δυνατότητες λήψης αποφάσεων και ενεργοποιήσεων, καθώς και μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που θα επιτρέπουν γρήγορο και ακριβή έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Το YSFRI επίσης συμμετέχει στο έργο της ενσωμάτωσης της πλατφόρμας IMPAQT για την παραγωγή IMTA. Το YSFRI έχει επίσης ως ρόλο να προετοιμάσει τις διαδικασίες εκπαίδευσης και το σχέδιο προώθησης, καθώς και να διοργανώσει διασκέψεις για τη διάδοση της γνώσης σχετικά με το σύστημα IMTA.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Όνομα: Jiang Zengjie

Τίτλος ρόλου: Research Professor

Στοιχεία επικοινωνίας:

jiangzj@ysfri.ac.cn
+86 13964283019