Σχετικά με το ΙΜΤΑ

Μάθετε για την Ολοκληρωμένη Πολυ-Τροφική Υδατοκαλλιέργεια

Τί είναι το ΙΜΤΑ?

Ολοκληρωμένη Πολυ-Τροφική Υδατοκαλλιέργεια

Η Ολοκληρωμένη Πολυ-Τροφική Υδατοκαλλιέργεια (IMTA) θεωρείται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Οι υδατοκαλλιεργητές IMTA συνδυάζουν είδη που χρειάζονται συμπληρωματική τροφή, όπως είναι τα ψάρια, σε συνδυασμό με είδη που έχουν “extractive” διατροφική συμπεριφορά. Ως “extractive” είδη, ονομάζονται τα είδη που χρησιμοποιούν τα οργανικά και ανόργανα υλικά και τα υποπροϊόντα των άλλων ειδών για τη δική τους ανάπτυξη. Τα “extractive” είδη μπορούν να είναι πρωτογενείς παραγωγοί (φύκια και είδη φυτών που μετασχηματίζουν ανόργανες θρεπτικές ουσίες σε οργανική βιομάζα) ή δευτερογενείς παραγωγοί (που χρησιμοποιούν οργανικό υλικό από τη στήλη ύδατος ή τον βυθό ως τροφή). Οι δευτερεύοντες παραγωγοί μπορούν να είναι είτε φίλτρα τροφοδοσίας (γενικά οστρακοειδή που κοσκινίζουν οργανικά σωματίδια όπως φύκια από τη στήλη ύδατος) είτε τροφοδότες κατάθεσης (οργανισμοί όπως σκουλήκια, αχινοί, sea cucumbers κ.λπ. που τροφοδοτούν με οργανικό υλικό στο ίζημα ή μέσα στο ίζημα) . Τα “extractive” είδη δρουν ως ζωντανά φίλτρα. Η φυσική ικανότητα αυτών των ειδών να ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά (ή τα απόβλητα) που υπάρχουν μέσα και γύρω από τα ιχθυοτροφεία μπορούν να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εγκαταστάσεων τους. Επιπλέον, τα “extractive” είδη έχουν εμπορική αξία ως εμπορεύσιμα προϊόντα, προσφέροντας επιπλέον οικονομικά οφέλη.

custom-icon
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ
custom-icon
ΨΑΡΙΑ
custom-icon
ΦΥΚΙΑ

Η ιδέα IMTA χρησιμοποιείται μερικές φορές με μία στενή έννοια: έχοντας τα διαφορετικά τροφικά επίπεδα ενσωματωμένα σε μία καλλιέργεια ή επιχείρηση, στην ίδια τοποθεσία. Ωστόσο, οι τροφικές συνδέσεις στα υδρόβια οικοσυστήματα μπορούν να επεκταθούν σε μεγάλη χωρική κλίμακα. Ανάλογα με την τοπική υδροδυναμική και τις σχετικές βιογεωχημικές διαδικασίες, ο χωρικός διαχωρισμός μπορεί να είναι ακόμη και ευεργετικός. Π.χ. δεδομένου ότι ο μετασχηματισμός των απόβλητων των ψαριών σε θρεπτικά συστατικά απαιτεί χρόνο και αν υπάρχει υπολειμματικό ρεύμα, τότε η καλύτερη χωρική θέση για την εκμετάλλευση φυκιών, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των θρεπτικών τους συστατικών, ενδέχεται να μην βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το ιχθυοτροφείο, αλλά περαιτέρω κατάντη. Αντίστροφα, η καλλιέργεια διαφορετικών ειδών στον ίδιο τόπο μπορεί να συμβεί χωρίς άμεση τροφική σύνδεση μεταξύ των καλλιεργειών, λόγω του οικονομικού οφέλους της συνεγκατάστασης και της δυνατότητας χρήσης ενός τόπου παραγωγής για όλες τις εποχές και για πολλαπλά προϊόντα στην ίδια τοποθεσία . Αυτός ο τύπος συνεγκατάστασης είναι ίσως πιο πέρα από τον αυστηρό ορισμό της IMTA, αλλά εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων για νέες μορφές στην υδατοκαλλιέργεια. Καθώς η υδατοκαλλιέργεια κατευθύνεται προς έναν περισσότερο οργανωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, η IMTA θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα για να βελτιστοποιήσει τον περιορισμένο χώρο.

To IMPAQT θα προτείνει μια πιο αποτελεσματική πρακτική του IMTA. Αρχικά, κατά τη φάση σχεδιασμού, το προηγμένο μοντέλο IMTA θα επιτρέψει την επιλογή του βέλτιστου τόπου και της βέλτιστης χωρικής διαμόρφωσης για τα διάφορα συστατικά της υδατοκαλλιέργειας. Οι επιπτώσεις και οι αλληλεπιδράσεις θα αξιολογούνται ειδικά σε κλίμακα οικοσυστήματος, και όχι μόνο σε κλίμακα μιας μεμονωμένης ιχθυοτροφικής μονάδας. Στην συνέχεια, κατά την φάση λειτουργίας, το IMS θα επιτρέψει την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προκλήσεων της παραγωγής και του περιβάλλοντος στην κλίμακα πλέον μίας IMTA ιχθυοτροφικής μονάδας.