Οι εταίροι IMPAQT συναντώνται στο Galway (Ιρλανδία) για την εναρκτήρια συνάντηση

+

Οι είκοσι ένας εταίροι από έντεκα διαφορετικές χώρες που συνθέτουν την κοινοπραξία IMPAQT συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου, η οποία έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου και την φιλοξένησε ο συντονιστής, το Marine Institute.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών της συνάντησης, ο εκπρόσωπος του κάθε WP εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες που καταγράφονται στην έκθεση, κατά τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την επίτευξη των στόχων του έργου.

Η συνάντηση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους 21 εταίρους της κοινοπραξίας να συναντηθούν και να καθορίσουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσουν κατά την ανάπτυξη του έργου.

Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2018.