Σύνδεσμοι

Ένας κατάλογος από ιστοσελίδες, έργα, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που σχετίζονται με το IMPAQT και τους στόχους του

AQUA-USERS AQUAculture USEr driven operational Remote Sensing information services

BYEFOULING – Low-toxic cost-efficient environment-friendly antifouling materials

COMMON SENSE – Cost-effective sensors, interoperable with international existing ocean observing systems, to meet EU policies requirements

IDREEM – Increasing Industrial Resource Efficiency in European Mariculture

LubISS– Lubricant impregnated slippery surfaces

MacroFuels – Developing the next generation Macro-Algae based biofuels for transportation via advanced bio-refinery processes

MERMAID – Innovative Multi-purpose offshore platforms: planning, design and operation

PhasmaFOOD – Portable photonic miniaturised smart system for on-the-spot food quality sensing

PROTEUS – Scalable online machine learning for predictive analytics and real-time interactive visualization

SAFI  – Support to Aquaculture and Fishery Industry

SEAFRONT – Synergistic Fouling Control Technologies

TAPAS – Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability

European Aquaculture Technilogy and Innovation Platform (EATIP) – http://eatip.eu/

European Marine Board (EMB) – www.marineboard.eu

EIP water – https://www.eip-water.eu/

Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) –  http://wsstp.eu/

Aquaculture Stewardship Council (ASC) –  https://www.asc-aqua.org/es/

Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI) – https://aioti.eu/

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) – http://www.ices.dk/Pages/default.aspx

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις! Αν θέλετε να παρουσιάσετε την εκδήλωσή σας στην ενότητα μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!